علی السجاد شهادت زمزمه زائر قتلگاهیمعبدالله باقری

شبِ جمعه محاله نیفتم به یادِ حرم
این هفته هم جاموندم آخه رام نداده حرم
توو هیأتم همین از سرم هم زیادِ حرم
دیر نمیشه ایشالا / یک شب جمعه هم ما
زائر قتلگاهیم / با ناله های زهرا
ای بی کفن بُنیَّ / خونین دهن بُنیَّ
به رو اُفتادی رو خاک / عریان بدن بُنیَّ
مادر برات بمیره

 

زبانحال امام سجاد علیه السلام ��

امامی که شده بین آتیش گرفتار منم
امامی که شکسته غرورش هزار بار منم
امامی که همه عمر و بوده عزادار منم
من بین قتل و غارت / رسیدم به امامت!
آتیش خیمه اوّل / اومد برای بیعت
خورشید بی پیرهن بود / آسمون سینه زن بود
فرارِ اهل خیمه / اوّلْ فتوای من بود
واویلتا واویلا

 

امامی که با زنجیر کشیدن توو بازار منم
امامی که حرم رو دیده بین انظار منم
امامی که همه عمر و بوده عزادار منم
یادم نمیره غربت / چهل منزل جسارت
ملعونی کرد اشاره / به ناموس نبوّت
اونکه برام عذابه / یادِ بزم شرابه
یادم نمیره دفنِ / سه ساله توو خرابه
واویلتا واویلا

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]