زینب کبری ، حسین الشهید کاروان اسرا بدون نغمه درد و غصهعلی اصغر یزدی

برای داغِ حرم او همیشه چون سپر است
صبور باشی اگر، درد و غصه بیشتر است

چگونه صبر نموده بر آن مصائب سخت
کسی که مظهر الله و زینت پدر است

به کودکان حرم گفت، کوه صبر خدا
مقابل عَلَم ظلم گریه بی اثر است

امام گفت «علیْکُنَ بالفرار»، سپس
نوشت راوی مقتل، حدیث معتبر است

میان معرکه ماندست، چاره چیست بر او
کنار جسم رود یا سری که در سفر است

گرفته صبر رهش را، وگرنه جان می باخت
عقیله از همه ایتام داغ دیده تر است

چه درسِ صبرِ قشنگی ست کربلای حسین
برای اهل تأمل تجلیِ  هنر است

دوباره شعر، مرا در فضای باران برد
صدای صوت اذان ست و موقع سحر است

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]