قمر بنی هاشم شهادت بدون نغمه صدای ناله زهراعلی اکبر نازک کار

رسید عمود، همینکه سر قرار سرت
عمود خیمه دل گشت سوگوار سرت
 
چکید اشکِ شکافِ سرت چنان بر مشک
که اشک مشک درآمد به حال زار سرت

صدای ناله زهرا رسید وقتی که
صدای هلهله آمد به افتخار سرت
 
دم از علی زدی و کوفه تازه شد زخمش
نشسته نیزه کینه در انتظار سرت

پس از شکار دو آهوی چشمِ شهلایت
شکارچی شده اینبار بی قرار سرت
 
نداد حلق تو روی خوشی به نیزه نشان
که در جدال به پهلو کشیده کار سرت

به لرزه آمده پشت پناه عالمیان
بگیر شانه او را در اختیار سرت
 
بخاطر دل زینب بلند شو ای مرد
که هست حرمت معجر از اعتبار سرت

برای ابر چه فرقی است بین رود و کویر؟
رسیده خیر تو حتی به نیزه دار سرت

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]