حسین الشهید ، مناجات - - -زمزمه طبيب من(ویژه ماه رمضان)رضا تاجیک

ای بهترين حبيب من - اميد من طبيب من
انيس قلب خسته ام - شفيق من مجيب من ۲
همنشين خلوتم
غرق در خجالتم
تشنه ی محبتم
يا علی و يا عظيم - يا غفور و يا رحيم ۲

 

 

يا راحم الشيخ الكبير - يا رازق الطفل الصغير
نظر نما به حال من - بيا و دست من بگير ۲
همدم دلای ما
صاحب العطای ما
غافر الخطای ما
يا علی و يا عظيم - يا غفور و يا رحيم ۲

 

 

ببين گدای هر شبم - نامت نشسته بر لبم
ببين كه غرق لطف تو - اسير نام زينبم ۲
عمه ی صاحب زمان
ای بهار در خزان
ای اسير كوفيان
يا عقيله العرب ۳

 

 

به سوی شام و كوفه ام - چه ظالمانه می برند
نمی روم ولی مرا - به تازيانه می برند ۲
سر تو را به روی نی - نشانده دشمن علی
نمی روم ولی مرا - به اين بهانه می برند ۲
شاه سر جدا حسين
روی نيزه ها حسين
می كشی مرا حسين
می كشی مرا حسين ۳

 

 

بيا نگار آشنا - شب غمم سحر نما
مرا به نوكری خود - شها تو مفتخر نما ۲
ای گل وفا حسين
معدن سخا حسين
می كشی مرا حسين
می كشی مرا حسين ۳
.
ای بهترين حبيب من - اميد من طبيب من
انيس قلب خسته ام - شفيق من مجيب من ۲
همنشين خلوتم
غرق در خجالتم
تشنه ی محبتم
يا علی و يا عظيم - يا غفور و يا رحيم ۲

 

 

يا راحم الشيخ الكبير - يا رازق الطفل الصغير
نظر نما به حال من - بيا و دست من بگير ۲
همدم دلای ما
صاحب العطای ما
غافر الخطای ما
يا علی و يا عظيم - يا غفور و يا رحيم ۲

 

 

ببين گدای هر شبم - نامت نشسته بر لبم
ببين كه غرق لطف تو - اسير نام زينبم ۲
عمه ی صاحب زمان
ای بهار در خزان
ای اسير كوفيان
يا عقيله العرب ۳

 

 

به سوی شام و كوفه ام - چه ظالمانه می برند
نمی روم ولی مرا - به تازيانه می برند ۲
سر تو را به روی نی - نشانده دشمن علی
نمی روم ولی مرا - به اين بهانه می برند ۲
شاه سر جدا حسين
روی نيزه ها حسين
می كشی مرا حسين
می كشی مرا حسين ۳

 

 

بيا نگار آشنا - شب غمم سحر نما
مرا به نوكری خود - شها تو مفتخر نما ۲
ای گل وفا حسين
معدن سخا حسين
می كشی مرا حسين
می كشی مرا حسين ۳

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]