حسین الشهید ، مناجات - - -شور بارون رحمت(ویژه ماه رمضان)حسین نوری

اشکم بی اراده - از چشمام میریزه
واسه مادر تو - این تحفه عزیزه 
من همون کویر خشکم و
تو مثه بارون رحمتی
توی این دل ترک زده
دریای پره محبتی
تو که دلت به وسعت / آسموناس امام حسین
ایندفه هم منو ببخش / بذار حرم بیام حسین
بالحسین العفو ۴

 

 

حتی آدمی که - دل بسته به غیرت 
به اونم رسیده - لطفِ دست خیرت
از نون حلال بابامه
میزنم اگه هنوز صدات
شد عوض مسیر زندگیم 
تا شدم اسیر روضه هات
منو سپرده دست تو / مادرم از تولدم
یعنی که از کوچیکیام / در خونت بزرگ شدم
بالحسین العفو ۴

 

 

زیر خیمه هر شب - دارم یک تقاضا
با دست خودت کن - نوکریمو امضا
کافیه که یه نگام کنی
تا بشم نوکری سر به راه
دور بشم اگه یه روز ازت
باز میرم دورو برِ گناه
آرزومه توو روضه هات / محاسنم سفید بشه
چی میشه نوکرت یه روز / پیش پاهات شهید بشه
بالحسین العفو ۴

 

 

دردای دلم رو - جز تو کی میدونه
یاد کربلاتم - گریم بی امونه
پرچم قرمز گنبدت
از دلم غبار غم گرفت
عکسای خودمو با حرم
دیدم و خیلی دلم گرفت
فقط همینه خواهشم / رومو زمین نزن همین
آرزومه بیام حرم / پای پیاده اربعین
بالحسین العفو ۴
.
اشکم بی اراده - از چشمام میریزه
واسه مادر تو - این تحفه عزیزه 
من همون کویر خشکم و
تو مثه بارون رحمتی
توی این دل ترک زده
دریای پره محبتی
تو که دلت به وسعت / آسموناس امام حسین
ایندفه هم منو ببخش / بذار حرم بیام حسین
بالحسین العفو ۴

 

 

حتی آدمی که - دل بسته به غیرت 
به اونم رسیده - لطفِ دست خیرت
از نون حلال بابامه
میزنم اگه هنوز صدات
شد عوض مسیر زندگیم 
تا شدم اسیر روضه هات
منو سپرده دست تو / مادرم از تولدم
یعنی که از کوچیکیام / در خونت بزرگ شدم
بالحسین العفو ۴

 

 

زیر خیمه هر شب - دارم یک تقاضا
با دست خودت کن - نوکریمو امضا
کافیه که یه نگام کنی
تا بشم نوکری سر به راه
دور بشم اگه یه روز ازت
باز میرم دورو برِ گناه
آرزومه توو روضه هات / محاسنم سفید بشه
چی میشه نوکرت یه روز / پیش پاهات شهید بشه
بالحسین العفو ۴

 

 

دردای دلم رو - جز تو کی میدونه
یاد کربلاتم - گریم بی امونه
پرچم قرمز گنبدت
از دلم غبار غم گرفت
عکسای خودمو با حرم
دیدم و خیلی دلم گرفت
فقط همینه خواهشم / رومو زمین نزن همین
آرزومه بیام حرم / پای پیاده اربعین
بالحسین العفو ۴

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]