مناجات - - -زمینه شبای استغفارمهدی نظری

اومد شبای استغفار - خدای منان و غفار
بیا به عشق مهمونات - ز شونه هام بارو بردار
با این همه ببخشم / خدای من ۳
(به فاطمه ببخشم / خدای من ۳) ۲
ای پناه من - منو بخر مثل هر سال
ای پناه من - به تشنه بین گودال
ای پناه من - ببین شدم آشفته حال ۲
بالحسینِ   الهی العفو ۳

 

به حق مولا پاکم کن - کبوتر افلاکم کن
منو نجف پای مولا - کنار آقام خاکم کن
نوای هرشب من / علی مدد ۳
(ترانه لب من / علی مدد ۳) ۲
ای پناه من - می بینی که باز شرمندم
ای پناه من - پُر از گناهه پروندم
ای پناه من - ببین دل از عالم کندم ۲
بالحسینِ   الهی العفو ۳

 

تموم سال و بد کردم - من از خودم هم دلسردم
فقط یه راه باقی مونده - بازم به خونت برگردم
همینکه تشنه میشم / بگم حسین ۳
(تا جون بگیره ریشه م / بگم حسین ۳) ۲
ای حسین من - چطوری می بینه خواهر
ای حسین من - جلوی چشمای مادر
ای حسین من - سرت جدا شد از پیکر ۲
بالحسینِ   الهی العفو ۳

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]