مناجات - - -بدون نغمه جفا بسیار دیدیعلی ذوالقدر

از ما جفا بسیار دیدی و وفا، نه
تو یاد ما بودی، ولی افسوس، ما، نه

حالا که در دنیا مرا رسوا نکردی
بی آبرویم می کنی روز جزا؟ نه

از سفره ی جودت اگر محروم باشد
جای دگر پر می شود دست گدا؟ نه

آنگونه که میخواستم بودی همیشه
آنگونه که میخواستی دیدی مرا؟ نه

هر طور میخواهی بسوزانی بسوزان
اما برایت سود دارد؟ به خدا نه

این یا علی گفتن کم از یا ربّنا نیست
اصلاً مگر فرقی است ما بین شما؟! نه

جنت برای شیعیان زیباست اما
زیباتر از راه نجف تا کربلا نه

موکب به موکب اربعین عشاق جمعند
امسال آیا قسمت من هست یا نه؟

ای کاش ارباب مقاتل می نوشتند
سر را جدا کردند، اما از قفا، نه

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]