امام و رهبری رحلت بدون نغمه آيه های والفجریوسف رحیمی

در آسمان نگاهش بهشت منزل داشت
بهشت روشنی از آن همه فضائل داشت

شکوه و هيبت و حسن و ملاحتش بی مثل
عجب جمال و جلالی در آن شمايل داشت

نگاه روشن او آيه های «والفجر» و
لبش ترنم «يا ايها المزمّل» داشت

رسيد صبح سپيد نزول «أعطينا»
رسيد و کوثری از روشنی حمايل داشت

مسيح بود و دمش جان تازه می بخشيد
که زنده از نفحاتش هزارها دل داشت

دمی به ابروی پيوسته خم نمی آورد
اگر که لشکر طاغوت در مقابل داشت

اگر که سيل عداوت، چو کوه پا برجا
اگر که موج ندامت، صفای ساحل داشت

نشد فداش گر اين نيمه جان ناقابل
به راهش آن همه جان بر کفان قابل داشت

چه کرد روح خدا در جهاد عشق و عقل
حکيم عاشق و دلدادگان عاقل داشت

گذاشت بر دل ما گرچه داغ هجرش را
مسیر روشن او سالکان واصل داشت

نهاد دست خدا در وجود «سيّد علی»
شکوه و هيمنه ای که «امام راحل» داشت

خدا کند که بفهمیم این سعادت را
حیات طیبه را، نعمت ولایت را

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]