اجتماعی - سیاسی ، امام و رهبری رحلت بدون نغمه اهل جهاد(امام خمینی)علیرضا خاکساری

در خطبه هایش مجلس پر بار خوبی بود
اهل جهاد و تشنه ی هر کار خوبی بود

حسن تمام اولیا در او تجلی یافت
سلمان، ابوذر، میثم و عمار خوبی بود

غیر از خدا از هیچ کس اصلا نمیترسید
معیار آن مرد خدا، معیار خوبی بود
 
"ما هرچه داریم از محرم وَ صفر داریم"
در گفتمانش صاحب افکار خوبی بود

از وارثان ضارب القاضیه الاعدا
در معرکه هم بی گمان سردار خوبی بود

با دست خالی به نیابت از همه جنگید
فرمانده و مشکل گشا و یار خوبی بود

پشت سرش تا قلب فتنه راه افتادیم
شکر خدا پیروزی و پیکار خوبی بود
 
هیچ انقلابی تا به این اندازه محکم نیست
از این بنا پیداست که معمار خوبی بود

آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی
اصرار او بود و عجب اصرار خوبی بود

باران رحمت بود از چشمش که میبارید
آنچه که ما دیدیم از او همواره "خوبی" بود

 نوشید جام زهر و بیرق را نداد از کف
مانند جد خویش پرچمدار خوبی بود

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]