مناجات - - -بدون نغمه مستجاب شد حاجاتم- - -

یک عمر گرفتی از وجودم ماتم
با لطف تو مستجاب شد حاجاتم

من مطمئنم که با همه معصیتم
تو میگذری از سرِ تقصیراتم!

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]