علی السجاد ولادت سرود دومین علیمهدی نظری

دوباره بهار از راه اومد - دومین علی شاه اومد
برا دیدنش عیسی از عرش - یوسف مصری از چاه اومد
روی سرش / گل می ریزه / از پر روح الامین
عرض و سما / روشنه از / نور زین العابدین
مبارکه / به فاطمه / به امیرالمومنین
ای جانم ، به این گل آسمونی خوش بو
ای جانم ، باشه مبارک بی بی شهرِبانو ٢
—---
نمک می ریزه از چشای حضرت سجاد
خدا عجب گل پسری به ارباب ما داد
انقده خوشگله که ماه از تب و تاب افتاد ٢
ای جانم ، به این گل آسمونی خوش بو
ای جانم ، باشه مبارک بی بی شهرِبانو ٢

 

دل عالم و بی تاب کرده - شب تیره رو مهتاب کرده
انقده نمک داره چشماش - توو دل بابا قند آب کرده
عمو اباال/فضل و ببین / لالایی میگه براش
ببین علیِّ اکبر و / که میخنده به داداش
عمه به ما/درش میگه / روسرش نقل و بپاش
ای جانم ، به این چشا و به این طاق ابرو
ای جانم ، باشه مبارک بی بی شهرِبانو ٢
—---
رو دست عمه زینبش چه زیبا می خنده
کسی که اونو دیده از بهشت دل کنده
آخ چی بگم که خنده هاش شیرین تر از قنده ٢
ای جانم ، به این چشا و به این طاق ابرو
ای جانم ، باشه مبارک بی بی شهرِبانو ٢

 

توو نگاش نور ایمان داره - نفسش بوی قرآن داره
افتخاره برا ما چونکه - رگ و ریشه از ایران داره
سجده میاره آسمون / روی خاک مقدمش
عالم اگر / بمیره هم / زنده میشه با دمش
آب حیات / بی ارزشه / پیش اشک نم نمش
ای جانم ، به صورتی که ماه و برده از رو
ای جانم ، باشه مبارک بی بی شهرِبانو ٢
—---
یه روزی می رسه مدینه باصفا میشه
حاجت قلب شیعه ها دیگه روا میشه
آقای ما هم صاحب صحن و سرا میشه ٢
ای جانم ، به صورتی که ماه و برده از رو
ای جانم ، باشه مبارک بی بی شهرِبانو ٢

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]