علی السجاد ولادت سرود ويى مرادمرضا تاجیک

منم مريد تو - تويى مرادم ٢
شكر خدا كه بنده ى امام سجادم ٢
على بن حسين بن على ٢
تويى دلدارم تويى سالارم
به اسمت آقا ارادت دارم
على بن حسين بن على ٢
پيشونيم روى پاهات افتاده
به يادت هستم سر سجاده
اى يارا عزيز زهرا ٢
على على على على مولانا ٢

 

عبد كريمم من - عبد جوادم ٢
شكر خدا كه بنده ى امام سجادم ٢
على بن حسين بن على ٢
از اين راه دور پاتو مى بوسيم
ز لطفت ما با دعا مأنوسيم
على بن حسين بن على ٢
يه عمره آقا مرادم دادى
مناجات خوندن تو يادم دادى
دلدارى هوامو دارى ٢
خيلى به گردنم آقا حق دارى ٢
اى يارا ...

 

عاشقت هستم - پس حلال زاده ام ٢
شكر خدا كه بنده ى امام سجادم ٢
على بن حسين بن على ٢
يه روز می بينيم با تو ايشالا
سقوط آل سعود و آقا!
على بن حسين بن على ٢
دعا مى خونيم آقا با نفرت
برا نابودى وهابيت
عمريه به تو مى نازيم ٢
ببين يه روز برات حرم مى سازيم ٢
اى يارا ...

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]