موسی الکاظم شهادت نوحه بسته در زنجیرمحسین خدایاری

بسته در زنجیرم، خدا میمیرم   بی گناهم اما، ببین تقدیرم
من به غم مبتلایم/ گشته سعی و صفایم/ کنج زندان برایم 2
آه واویلتا واویلتا واویلتا وای 2

 

زهر اگر آتش زد، بر دل از کینه   زنده شد در یادم، داغ دیرینه
تا دم آخرم زد/ تا لگد بر پرم زد/ طعنه بر مادرم زد 2
آه واویلتا واویلتا واویلتا وای 2

 

روی خاک زندان، من نهادم سر  بر لب من ذکر، آن شه بی سر
من به آه و فغانم/ بسته در ریسمانم/ یاد آن کاروانم
یا حسین یا حسین و یا حسین و یا حسین جان 2

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]