موسی الکاظم شهادت واحد ، زمینه تابوت تو آقامرتضی صیاد

تابوت تو آقا، تخته ی در شد
اما دورت پر از گل و، گلاب و زر شد
شکر حق تشییع جنا،زتون به سر شد
وای / بگم برات از/ تابوتی که توی مدینه پر ز تیر شد
اون کریمی که/ ز داغ مادر/ یک روز خوش ندید و از/ زندگی سیر شد
وای وای وای موسی بن جعفر 2

 

می افته به جونت، چه وحشیونه
یک یهودی بی حیا با تازیونه
از سر تا پای تو همش، لخته ی خونه
وای/ برات بمیرم/ از ضربه های بی هوا توون نداری
با ضرب سیلی/ به یاد مادر/ مثل ابرای بهاری/ بارون میباری
وای وای وای موسی بن جعفر 2

 

ضربات شلاق، روی تن تو
جای سالم نمونده بود، رو بدن تو
از تازیونه پاره شد، پیروهن تو
وای/ تا حرف پیرهن/ رو زبونم میاد میره ذهنم تو گودال
عمه ی سادات/ از روی تل دید/ برا یه کهنه پیروهن/ شده بود جنجال
حسین حسین حسین غریب مادر 2

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]