حسین الشهید زیارت ، شهادت بدون نغمه خدا کند برسم کربلااسماعیل شبرنگ

هوا هوای حسینیه ها شب جمعه
رسیده این دل من تا خدا شب جمعه

شب زیارت مخصوص سیدالشهدا
شب زیارت ارباب ما شب جمعه

حوائج همگی مستجاب خواهد شد
رواست حاجت دل با دعا شب جمعه

"حسین" گفتم و در بین روضه می شنوم
صدای مادر سادات را شب جمعه

خدا کند که همین روزها حرم باشم
خدا کند برسم کربلا شب جمعه

حرم بیایم و بر سینه مُهر غم بزنم
کنار مرقد شش گوشه از تو دم بزنم

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]