فاطمه الزهرا شهادت زمزمه کجا میری جوونِ پیرمعبدالله باقری

سوره ی کوثری تو ، دنیای حیدری تو
کجا میری جوونِ پیرم
صفای زندگیمی ، همسفر صمیمی
میدونی که بری میمیرم ۲
یادمه زهرا / غدیر خم بود / شادی توو چهره ت
با همه فرق داشت/ عهد تو با من / توو روز بیعت
سه ماهه حیدر / لبخند ندیده / به روی لبهات
سه ماهه با درد / تا صبح بیداری / تموم شبهات

 

چی شده روز آخر ، در که زدم پشت در
اومدی استقبال حیدر
انگار نفس گرفتی ، جارو به دس گرفتی
جدا شدی دیگه ز بستر ۲
گرمی خونه م/ حالت وخیمه/ میسوزی توو تب
دیدم به سختی / شونه کشیدی / به موی زینب
پیش تنورت / روضه گرفتی / با آه و زاری
فکر کجایی/ که از حسین چشم/ بر نمیداری

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]