فاطمه الزهرا شهادت بدون نغمه ذکر مناجاتمحمد حسین رحیمیان

ای ذکر مناجات و شب خلوت حیدر
ای شیر ِ زنان، بانوی با هیبت حیدر

جز حیدر کرار، که قدر تو شناسد؟
غیر از تو که داند به جهان قیمت حیدر

یا فاطمه یا فاطمه یا حضرت زهرا
شد اذن دخول حرم حضرت حیدر

مهمان تو گردید شب اول قبرش
هر کس به جهان کرد فقط خدمت حیدر

من باورم این است که حتماً تو می آیی
هر جای ز عالم که شود صحبت حیدر

قنفذ عددی نیست که جان تو بگیرد
از پای در آورده تو را غربت حیدر

مثل تو در آن کوچه زمین خورد و زمین خورد
برده خبر رفتن تو طاقت حیدر

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]