فاطمه الزهرا شهادت شور شفیعه محشرهمهدی نظری

اونکه شبا کنار من بیداره / مادره
اون کسی که شفیعه محشره / مادره
اون کسی که بی ریا دوستم ‌داره / مادره
میگن مادر - رو سجاده - دعاش می گیره ۲
میگن مادر - توی روضه - صداش می گیره ۲
میگن مادر - بهشت و با - نگاش می گیره ۲
خاک کف پاته بهشتم / تویی تموم سرنوشتم
مادر با محبت من / اسمتو رو دلم‌ نوشتم
مادر ای مادر / مادر ای مادر ۲

 

اون کسی که دل از دلم ‌می بره / مادره
اونکه امید اول و آخره / مادره
اونکه طراوته،نشاط آوره / مادره
میگن ‌مادر - از اون اول - قرار خونه ست ۲
میگن مادر - از اون اول - نگار خونه ست ۲
میگن‌ مادر - از اون اول - بهار خونه ست ۲
مادر من دار و ندارم / هستی امید روزگارم
حس می‌کنم ‌توی بهشتم / وقتی که سر رو پات میذارم
مادر ای مادر / مادر ای مادر ۲

 

اونکه تموم هستی حیدره / مادره
اون کسی که شهید پشت دره / مادره
اون کسی که وجود پیغمبره / مادره
میگن مادر - وجودش شد - فدای حیدر ۲
میگن مادر - خونش رو ریخت - بپای حیدر ۲
میگن مادر - فدایی شد - برای حیدر ۲
شیر خدا رو یاوری کرد / تنها توو کوچه حیدری کرد
لشکر مرتضی علی بود / همه ‌می گن دلاوری کرد
مادر ای مادر / مادر ای مادر ۲

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]