فاطمه الزهرا هجوم به خانه وحی بدون نغمه معنی آب حیات آب وضوی فاطمه ستمهدی نظری

عرشیان دور سر زهرا فقط پر می زنند
بهر مستی از شراب ناب کوثر می زنند

معنی آب حیات آب وضوی فاطمه ست
خضر و عیسی نیز از این باده ساغر می زنند

آسمانها موقع سجده به ذات کبریا
با توسل بوسه بر جا پای کوثر می زنند

هرچه خیرات است در عالم ز خیر فاطمه ست
خیرهای عالم از خیرالنسا سر می زنند

مثل سلمان باش در عرض ادب بر فاطمه
 چون که سلمان ها همیشه با وضو در می زنند

در مدینه شأن زهرا را ولی نشناختند
با تبر بر ریشه ی یاس پیمبر می زنند

باغ را آتش زدند و یاس بین شعله سوخت
شعله با این کارها بر عرش داور می زنند

تا که می بینند زهرا آمده در پشت در
بی ادب ها، بی وضوها با لگد در می زنند

بدتر از این موقعی که در به شدت باز شد
خانمی را پیش چشم خیس شوهر می زنند

هرچه می‌گوید نزن نامرد! بارم شیشه است
حضرت صدیقه را از بغض، بدتر می زنند

تازه بعد از اینهمه ظلم و جفا بر فاطمه
می نشینند و فقط طعنه به حیدر می زنند

مادرسادات دارد می رود از خانه و
اهل عالم در غمش بر سینه و سر می زنند

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]