فاطمه الزهرا بستر زمینه خدا مادرمو شفا بدهامیر حسین شفیعی

یا من اسمه دوا / خدا مادرمو شفا بده ۲
مادر پاشو زجا / دوباره خونه رو صفا بده ۲
تو سوره کوثری میدونم جات رو زمین نیست۲
تو علت خلق همه ای حق تو این نیست ۲
(صورتی کبوده که جلوه رسول الله
پشت درب خونت نوشتی حیدر ولی الله) ۲
یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا ۲

 

پشت در چهل نفر / درِ عرش خدا آتیش گرفت ۲
شعله و میخ در / دل آسمون آتیش گرفت ۲
در شعله گرفت و مادر افتاد و در افتاد ۲
قرآن به طناب بسته شد اما کوثر افتاد ۲
(چی اومد سرت مادرم فقط خدا آگاهه
پشت درب خونت نوشتی حیدر ولی الله) ۲
یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا ۲

 

بسترت لاله گون / قد و قامت تو شده کمون ۲
جون زینب بمون / شد بهار دل علی خزون ۲
ای هستی حیدر مرو از دست من ای وای ۲
با دست شکسته میدوزی پیروهن ای وای ۲
(پیرهنی نمیمونه بر تن حسین بی سر
ذکر خونه ی حیدر امشبه غریب مادر) ۲
یا حسین غریب مادر تویی ارباب دل من

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]