فاطمه الزهرا شهادت زمینه بخاطر حسین و حسنحسین رحمانی

بخاطر دلم، درداتو / نگفتی با علی، غمهاتو
بخاطر دلم ، پس پاشو / نبند عزیزِ من ، چشماتو (۲)
نفس بکش بازم حرف بزن
بخاطر حسین و حسن
بخاطر من
ممنونم اگر نروی - میمیرم اگر بروی
زهرا مرو زهرا

 

حلالیت نگیر، شرمندم / بری به کی دیگه، دلبندم
با گریه های تو، میمیرم / باخنده های تو، می خندم (۲)
شب غم و دیگه پس بزن
بمون و از علی دل نکن
بخاطر من
ای نخل بریده ثمر - ای مادر کشته پسر
زهرا مرو زهرا
ممنونم اگر نروی - میمیرم اگر بروی
زهرا مرو زهرا

 

کسی نمیدونه، دردامو / به کی باید بگم، حرفامو
کجا برم بگم، پیشِ من / سیلی زدن رویِ، زهرامو (۲)
رو خواهش دلم پا نذار
منو تو غصه ها جا نذار
شدم گرفتار
تو همدمِ آهِ منی - بانو تو پناهِ منی
زهرا مرو زهرا
ممنونم اگر نروی - میمیرم اگر بروی
زهرا مرو زهرا

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]