فاطمه الزهرا شهادت زمینه فاطمیه و غم داریمحسین صیامی

می آید این ندا - حی علی العزا 2
اندوه و ماتم مهمون سینه است
آتیش دلها داغ مدینه است
باز / توی دل ماتم داریم
شد / فاطمیه و غم داریم 2
یا فاطمه مدد 4

 

یا بضعه الرسول - صدیقه البتول 2
بانی خلقت، مادر تو هستی
شان نزول کوثر تو هستی
جز / راه تو میشه گمراهی
تو / سر اعظم اللهی 2
یا فاطمه مدد 4

 

مکسوره ضلعها - مغصوبه حقها 2
اجر رسالت شد ضرب سیلی
کشته علی را آن روی نیلی
وای / بار شیشه دل سنگی
وای / چل نفر مرد جنگی
یا فاطمه مدد 4

 

تا پای جون و خون - نحن مدافعون 2
ما و دفاع از حق ولایت
تا آخر کار یعنی شهادت
چون / راه مادر ساداته
این / بهترینِ عباداته
یا فاطمه مدد 4

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]