فاطمه الزهرا بستر زمزمه زهرا ياور جوونمرضا تاجیک

كار دنيا رو نيگا كن - غرق آه و غرق دردم
بال و پر زدى توو خونم - من كارى برات نكردم
خوردى زمين اى، تموم هستم
شرمنده ام كه، چشمامو بستم
زينب خوب خوب مى دونه / زخمات ديگه خوب نميشه
هرشب زخماتو مى بوسه / زينب گريونه هميشه
زهرا ياور جوونم ۴

 

بال و پر نزن بگو كه - كى رو بالت پا گذاشته
بميرم برات بگو كى - پاى چشمت جا گذاشته
خيلى غريبم، رو برنگردون
با دستات ابروهاتو نپوشون
جاى تو كه رو زمين نيست / ماه آسمون نشينى
انگار من رو اى عزيزم / توى هاله اى مى بينى
زهرا ياور جوونم ۴

 

هى نگو عجّل وفاتى - زينبت دل بى قراره
شده خيره به حسينت - لحظه اى آروم نداره
ببين كه خسته است، توو تب و تابه
چرا نذاشتى، پيشت بخوابه
چشماش سمت آسمونه / انگار يه چيزى مى دونه
بستر پيش اون شبيه / باغ لاله اى مى مونه
زهرا ياور جوونم ۴

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]