فاطمه الزهرا کوچه زمزمه دست من تو دست مادررضا تاجیک

دست من تو دست مادر - اشک شوق توى چشامون
كه يه دفعه ابرى اومد - آسمون شد غرق بارون
يه دنيا كينه، داشت توى سينه
يه مرد نبود اونجا تو مدينه
 اى واى، كه ميون چشماش / انگار، بغضى از غديره
ميخواد، كه تقاصشو از / جون، مادرم بگيره
مادر مادر جوونم ۴

 

فكر نميكردم به پيرى - برسم من اينقدر زود
حسرتم اينه تو كوچه - كاش يه كم قدم بلند بود
دستش بلند شد، چشامو بستم
تا كمرش بود، دستاى خستم
هرچى مشت زدم به پاهاش / كُشتی مادرم رو نامرد
گوشواره ى مادرم رو / ديدم زير پاش لگد كرد
مادر مادر جوونم ۴

 

به پسرهامم سپردم - هيچ موقع ساكت نشينن
مرد ميدون بلاشن - وقتى مظلومى مى بينن
يه روز مياد كه، يه پسر من
دستشو ميده، توو جنگ با دشمن
مى ديد بى كسه عمو جون / رفته پنجه اى تو گيسوش
نامرد پا گذاشت رو سينه اش / مى زد نيزه اى به پهلوش
جانم اى حسين مظلوم ۴

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]