فاطمه الزهرا پس از شهادت زمزمه داغ مادرو نبينهرضا تاجیک

الهى هيچكس تا زنده است - داغ مادرو نبينه
به روى سر يتيمى - غبار ماتم نشينه
وجود مادر، نعمت خونه است
عشق و صفاى، هر آشيونه است
مادر مثل تكيه گاهه
مادر آخرين اميده
مادر با دعاش هميشه
هرجا جون تازه ميده
مادر مادر جوونم 4

 

من نميكنم فراموش - اوج بى قرارياتو
هرجاى خونه مى بينم - همه يادگارياتو
يه در سوخته، غربت حاكى
بستر سرخ و، چادر خاكى
اى واى كه به روى اين در
جاى چند تا قطره خونه
پيش چشمامه هنوزم
وقتى خوردى تازيونه
مادر مادر جوونم 4

 

صداى نفس زدنهات - صداى سوختن اين در
هنوزم داره مى پيچه - بدجورى تو گوش حيدر
با اينكه بابا، مى سوخت و مى ساخت
چى شد عباشو، روى تو انداخت
هر روز توى راه مسجد
با بغض رو زمين مى شينه
انگار بدجورى مى سوزه
وقتى قنفذ و مى بينه

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]