فاطمه الزهرا شام غریبان نوحه حسن بى تاب و گريانرضا تاجیک

شده شام غريبان / حسن بى تاب و گريان
دل حيدر / شده مضطر / به ذكر فاطمه جان 2
سراى فاطمه - فضاى ماتم است
غریبانه ترین بهشت عالم است
على مولا على مولا على يا مرتضى 2

 

كشد غربت زبانه / شده دفنش شبانه
شده تشييع / اين بانو / چرا پس مخفيانه؟ 2
پر از غم صحنه ى - نگاه حيدر است
غريبى على - چقدر درد آور است
على مولا على مولا على يا مرتضى 2

 

على خانه نشين شد / دلش زار و غمين شد
ببين مولا / دگر تنها/ترين مرد زمين شد 2
ميان قلب او - عزاخانه به پاست
كسى كه از دلش - خبر دارد خداست
على مولا على مولا على يا مرتضى 2

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]