فاطمه الزهرا بستر بدون نغمه پس از ماجرای کوچه و درایمان کریمی

شدند ساقی و بانوی آب چشم به چشم
شدند آینه و آفتاب چشم به چشم

نگاهشان به هم عین عبادت است ، به حق ...
... که می برند دوتایی ثواب چشم به چشم

زمانه خواسته در کوچه جای آئینه
که آفتاب شود با طناب چشم به چشم

ابوتراب پس از ماجرای کوچه و در ...
نگشته است بجز با تراب چشم به چشم

برای آینه سخت است اینکه با زهرا
سه ماه گشته ز پشت نقاب چشم به چشم

زمانه خواسته برعکس قصه را وقتی
که ربِّ آب شود با رُباب چشم به چشم

تمام غصه اهل خیام این بوده است
شدند ساقی تشنه وَ آب چشم به چشم

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]