فاطمه الزهرا شهادت واحد یا ام ابیهاامیرحسین الفت

بسم الله النور(2) بسم الله النورٌ نورٌ نورٌ علی نور 2

جونم به فدای حسنت - یا حضرت زهرا
نذر پسر بی کفنت - یا ام ابیها
مست نجفم / رفته ز کفم / قرار
ای ابر کرم / تو روی سرم / ببار
عمریه که تو سایه ی رو سرمی
دلخوشم به همین که تو مادرمی
می کشم خودمو که تو بی حرمی
بسم الله النور(2) بسم الله النورٌ نورٌ نورٌ علی نور 2
 
 

دستم به پر چادر تو - یا جده ی سادات
تسبیح شب و روز منی - ای قبله ی حاجات
ام الحسنی / بر درد منی / دوا
حق داده مرا / از خاک شما / بقا
عمریه "به ولای علی" قسمم
تا ابد زیر سایه ی این علمم
می رسه به حسینیه ها قدمم
بسم الله النور(2) بسم الله النورٌ نورٌ نورٌ علی نور 2
 

 
از گوشه ی بین الحرمین - تا پنجره فولاد
ذکر علی و فاطمه رو - دل می زنه فریاد
واللهه قسم / شد هر نفسم / حسین
ای نوحه و دم / ای شاه حرم / حسین
یا حسین تو دلیل غرور منی
یا حسین تو مسیر عبور منی
یا حسین تو سعادت و نور منی
بسم الله النور(2) بسم الله النورٌ نورٌ نورٌ علی نور 2

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]