فاطمه الزهرا شهادت واحد ، نوحه يگانه تكيه گاهمرضا تاجیک

شب آخر رسيده / دل تو پركشيده
غريبانه / در اين خانه / شدى بانو شهيده 2
شكسته قامتت - ز تو شرمنده ام
تو دارى مى روى - چرا من زنده ام ؟
مرو زهرا مرو زهرا مرو اى ياورم  2

 

تويى پشت و پناهم / يگانه تكيه گاهم
قرار من / بهار من / تمام سوز آهم 2
كنار تو ببين - امير خيبرم
بدون تو ولى - غريب و مضطرم
مرو زهرا مرو زهرا مرو اى ياورم 2

 

شدى قامت كمانى / رخت شد ارغوانى
ز غم سيرى / زمين گيرى / به دوران جوانى 2
ز جا برخيز و كن - مرا حيدر خطاب
بدون تو شود - سلامم بى جواب
مرو زهرا مرو زهرا مرو اى ياورم 2

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]