حسین الشهید شب عاشورا نوحه علمدار غمت هستم اخاحسین خدایاری

شده ماه غم خون خدا
بیا یابن الحسن در این عزا
الا ای منجی و / امید عالمین
به پا کن پرچم / لَثاراتِ الحسین
حسین مظلوم حسین جان 3 حسین

 

شده وقت وداع آخرت
وصیت کرده بر من مادرت
نگشته تا به خون / شناور پیکرت
بده رخصت که من / ببوسم حنجرت
حسین سالار زینب 3 حسین

 

تماشا میکنی از نیزه ها
علمدار غمت هستم اخا
به دست بسته ام / به روی ناقه ها
پرستاری کنم / یتیمان تو را
حسین سالار زینب 3 حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]