علی اصغر شهادت نوحه سه شعبه آمدهحسین خدایاری

شده ماه غم خون خدا
بیا یابن الحسن در این عزا
الا ای منجی و / امید عالمین
به پا کن پرچم / لَثاراتِ الحسین
حسین مظلوم حسین جان 3 حسین

 

نمانده در حرم یک جرعه آب
تلذی کم کن ای طفل رباب
پرستویم چرا / شکسته بال تو
سه شعبه آمده / به استقبال تو
علی لای لای علی جان 3 علی

 

تو را پنهان کنم زیر عبا
خمیده میروم تا خیمه ها
چه کرده با دلم / نگاه آخرت
چه گویم عاقبت / جواب مادرت
علی لای لای علی جان 3 علی

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]