قاسم بن الحسن شهادت نوحه تفسیر احلی من عسلحسین خدایاری

شده ماه غم خون خدا
بیا یابن الحسن در این عزا
الا ای منجی و / امید عالمین
به پا کن پرچم / لَثاراتِ الحسین
حسین مظلوم حسین جان 3 حسین

 

قسم خوردم که من با اکبرت
شویم از تیر و نیزه پرپرت
عمامه بر سر و / به دوش من عبا
تماشایی شدم / شبیه مجتبی
عمو جانم حسین جان 3 حسین

 

ببین تفسیر احلی من عسل
بگیر آهسته من را در بغل
شده گریان من / عروسم در حرم
که سنگ دشمنت / ببارد بر سرم
عمو جانم حسین جان 3 حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]