عبدالله بن الحسن شهادت نوحه می آیم عمو به سوی قتلگاهحسین خدایاری

شده ماه غم خون خدا
بیا یابن الحسن در این عزا
الا ای منجی و / امید عالمین
به پا کن پرچم / لَثاراتِ الحسین
حسین مظلوم حسین جان 3 حسین

 

یتیم مجتبی عبدالهم
فدایی ره ثارالهم
نگو تنها شدی / میان این سپاه
که می آیم عمو / به سوی قتلگاه
عمو جانم حسین جان 3 حسین

 

سپردی تا به دست زینبم
میان خیمه ها جان بر لبم
به میدان آمدم / به جای مجتبی
به روی سینه ات / سرم گشته جدا
عمو جانم حسین جان 3 حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]