رقیه سادات شهادت نوحه رخم از عمه هم پنهان کنمحسین خدایاری

شده ماه غم خون خدا
بیا یابن الحسن در این عزا
الا ای منجی و / امید عالمین
به پا کن پرچم / لَثاراتِ الحسین
حسین مظلوم حسین جان 3 حسین

 

پرستویم که در ویرانه ام
بزن عمه به گیسو شانه ام
مرا آماده کن / که مهمان میرسد
پی دیدار من / پریشان میرسد
ابا المظلوم حسین جان 3 حسین

 

بیا تا شرح این هجران کنم
رخم از عمه هم پنهان کنم
شدم بابا دگر / شبیه مادرت
ببر ای سرجدا / به همره دخترت
اباالمظلوم حسین جان 3 حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]