مسلم بن عقیل شهادت نوحه گریان حال زینبمحسین خدایاری

شده ماه غم خون خدا
بیا یابن الحسن در این عزا
الا ای منجی و / امید عالمین
به پا کن پرچم / لَثاراتِ الحسین
حسین مظلوم حسین جان 3 حسین

 

نوشتم نامه با خون جگر
حذر کن یا حسین از این سفر
بگو از قحط آب / تو با آب آورت
که کوفه نگذرد / ز خون اصغرت
میا کوفه حسین جان 3 حسین

 

نشسته خون اگر چه بر لبم
ولی گریان حال زینبم
شود هجران تو / نصیب خواهرت
چهل منزل کند / تماشای سرت
 میا کوفه حسین جان 3 حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]