قمر بنی هاشم شهادت زمزمه سقا سقااحسان پیریایی

تشنه م تشنه 2
ای قاصدک برو پيش عمو جون
بگو ترک ترک شده لبامون
اگه ميشه آب بياره برامون
يه ذره 2
بی حال شدم و/ سوخته جيگرم/ ميسوزه چشام/ ميسوزه لبام
اين حالتمو/ تا كه ميبينه/ خون ميريزه از/ چشمای بابام
آه ای عمو جون 8

 

سقا سقا 2
پاشو! رو هم نذار داداش چشا رو
پاشو ببين دشمن بی حيا رو
حال و روز درهم خيمه ها رو
علمدار 2
اينطوري كه تو/ پاشيده تنت/ وای از حرم و / فردای حرم
جسمت پُره تير/ سر غرق به خون/ مونده پی تو/ چشمای حرم
آه ای عمو جون 8

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]