علی اکبر شهادت زمزمه پاشو بابا برات عبا آوردهاحسان پیریایی


اكبر اكبر 2
ای ارباً اربا ای تنت پريشون
پاشو ببين عمه اومد تو ميدون
ولوله شد ميون خيمه هامون
علی جان 2
با هلهله ها/ دشمن ميزنه/ آتيش به دلم/ پيش بدنت
ميخنده به اين/ حالی كه داری/ از هم پاشيده/ اعضای تنت
آه ای ولدی 8

 

اكبر اكبر 2
پاشو بابا برات عبا آورده
هزار تا خنجر به تن تو خورده
هر كس رسيده سهمی از تو برده
علی جان 2
هر جا ميبينم/ يک تكه تنت/ افتاده روی/ خاكا گُل من
از داغ تو من/ فرياد ميزنم/ ميدونی خودت/ خونه دل من
آه ای ولدی 8

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]