قاسم بن الحسن شهادت زمزمه تو سينه نفس راهی ندارهاحسان پیریایی

عمو عمو 2
بيا ببين استخونام شكسته
خون سرم راه نگام و بسته
قاتل بالای سر من نشسته
عمو جون 2
تنها شدم و/ ريختن دور من/ از لبهای تو/ محتاج دعام
تو آسمونا/ يک لحظه ديدم/ اشكای بابا/ ميريزه برام
واويلا عمو 8

 

عمو عمو 2
نيزه هاشون قامتم و دو تا كرد
موهام و تو دستای باد رها كرد
تارهای صوتيم رو يكی جدا كرد
عمو جون 2
تو سينه نفس/ راهی نداره/ چون استخونم/ مونده تو گلو
اوضاعی شده/ سنگم ميزنن/ سنگ از پشت سر/ سنگ از پيش رو
واويلا عمو 8

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]