علی اصغر شهادت زمزمه طفلک يه طرف مادر يه طرفاحسان پیریایی


لا لا لا لا 2
سوز عطش سوزونده رو لبات و
رو دست بابا ميبينی فرات و
نگاه نكن يه كم ببند چشات و
لالايی 2
تنها برا تو/ من رو ميزنم/ شايد كه بشه/ آبی بگيرم
از وقتی كه تو/ گريه ميكنی/ بابايی شده/ غوغا تو حرم
لالايی علی 8

 

لالا لالا 2
ميسوزم از نگاه آخر تو
از التماس چشم مادر تو
چطور نشون بدم بابا سرتو
علی جان 2
پيكر يه طرف/ حنجر يه طرف/ طفلک يه طرف/ مادر يه طرف
دق ميكنم از/ اين كه ميبينم/ قنداق يه طرف/ يک سر يه طرف
لالايی علی 8

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]