علی المرتضی ولادت شور تو اصول ادیانیعباس قانعی

تو اصول ادیانی
فوق فهم انسانی
شاه هر مسلمانی
على على على على ......
دستت دست پروردگار   
ای در آسمانها قرار                       تا محشر شده ماندگار  
بیت محشر شهریار
نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خواند
متحيرم چه نامم شه ملك لافتى را
والی الولی مرتضی علی

 

شیرغالبی حیدر
سجده واجبی حيدر
بوالعجائبى حیدر
على على على على.......
ای ذکر تواصل اذان
ای نقل تو نُقل دهان                     جان من فدای همان
بیت شعر چاییچیان
نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو
به منکرعلی بگو نماز خود قضا کند
والی الولی مرتضی علی

 

رو پر نسیمم من
سائل کریمم من
در نجف مقیمم من
على على على على......
مکه و نجف به کنار
ساز ما رو زد سازگار                        حرف آخر عاشقا
گفته میثم روزگار
صفا و مروه دیده ام  گرد حرم دویده ام
هیچ کجا برای من کرببلا نمی شود
والی الولی مرتضی علی

 

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]