حسن المجتبی شهادت زمینه توو اوج محنت حسنرضا تاجیک

دلم پر از تلاطمه، توو اوج محنت حسن
جا داره عالم بمیره، برای غربت حسن
کرم امام حسن یه چیز دیگه است  علم امام حسن یه چیز دیگه است
یه روزی می بینیم میون مدینه        حرم امام حسن یه چیز دیگه است ٢
آه / عزیز زهرا / غریب و تنها / قلبش غرق آه
آه / آقام نگفته / درد دلاشو / حتی توی چاه
(آه و واویلا ٢   چقدر غریبن تو بقیع پسرای زهرا) ٢

 

اونایی که نفهمیدن، قصه ی پر ز رازشو
از زیر پاهاش کشیدن، سجاده ی نمازشو
دلش رو دست غصه ها سپرده     سینشو پنجه ی غمی فشرده
باید که قبرش جای دیگه باشه          یه ملعونی حق امامو خورده ٢
آه / امیر خسته / دلش شکسته / تنهاترینه
آه / دلم فداشه / خاک عزاشه / رو سر می شینه
(آه و واویلا ٢   چقدر غریبن تو بقیع پسرای زهرا)2

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]