علی المرتضی ولادت شور ولی الله علیمیلاد قبایی

ولی الله علی             اسدالله علی
من بنازم به شما که شافع محشری
نفسه پیغمبری
باعث لرزش درب قلعه ی خیبری
یه کلام حیدری
صاحبه خلد برینی / با پیمبر هم نشینی
کوری چشم حسودا / تو امیرالمومنینی
علی مولا(2) علی مولا مدد علی مولا 2


ولی الله علی                  اسدالله علی
اونکه به عشقه خدا هم میده رونق تویی
که فقط حق تویی
اونکه از نوره خدا هم شده مشتق تویی
نوره مطلق تویی
تو عزیزه کائناتی / مستقیم ترین صراطی
با توام غمی ندارم / که تو کشتی نجاتی
علی مولا(2) علی مولا مدد علی مولا 2


ولی الله علی       اسدالله علی
به ابی انت و امی یا علی رو لبم
عشقه تو مذهبم
میتونم بگم که پای درس این مکتبم
نوکره زینبم
من یه نوکر و تویی شاه / به حرم منو بده راه
ذکر فاطمه همینه / یا علی یا ولی الله
علی مولا(2) علی مولا مدد علی مولا

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]