فاطمه الزهرا ولادت بدون نغمه عین خدایی از رگ گردن به من نزدیک ترمحمد بختیاری

عین خدایی از رگ گردن به من نزدیک تر
از روح جاری در بدن، از جان به تن نزدیک تر

در خویش می بینم تو را، در خویش می بینی مرا
شکی ندارم که تویی از من به من نزدیک تر

نزدیک می بینم تو را، نزدیک می بینی مرا
من ظاهراً نزدیکم و تو واقعاً نزدیک تر

من با تو باران می شوم در روضه های تشنه لب
همراه تو، هستم به شاه بی کفن نزدیک تر

مثل "خیال" از دسترس دوری ولی از دید من
از تار و پود پیرهن بر پیرهن نزدیک تر

 

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]