فاطمه الزهرا ولادت بدون نغمه هر بهاری با گل رویش شکوفا میشودعلیرضا خاکساری

هر بهاری با گل رویش شکوفا میشود
غنچه با لبخند معصومانه اش وا میشود

"تین "و "زیتون" را میان گلشنش میپرورد
هر چه میخواهی در این گلخانه پیدا میشود

مادر اب است و الطافش همیشه جاری است
شک ندارم گر بخواهد قطره دریا میشود

مادری بر یازده خورشید عالم به کنار
پیش از این ها فاطمه ام ابیها میشود

یک نفر را دست حق هم کفو حیدر خلق کرد
گر نباشد مرتضی تنهای تنها میشود

باء بسم الله اگر تأویل دارد با علی
"قل هوالله احد" تفسیر زهرا میشود

هرکسی تعریفی از بانو ارائه میدهد
در کتاب الله، زهرا "قدر" معنا میشود

دست کم از خالق منان ندارد فاطمه
کنه ذات مادرم دارد معما میشود

صفر تا صد آفرینش در مدار فاطمه ست
علت خلق دو عالم مادر ما میشود

قرب یعنی همنشینی با علی و فاطمه
"روزبه" در خانه  اش "سلمان منا" میشود

معجزه یعنی همین که سائل امروز او
با گدایی کردنش آقای فردا میشود

بی گمان همواره احیای ولایت کار اوست
تا قیامت ناجی "سیدعلی "ها میشود

 

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]