دفاع مقدس ، امام و رهبری - - -بدون نغمه تقدیم به سردار شهید همدانی- - -

تقدیم به شهید مدافع حریم ولایت
سرباز خمینی عزیز
سردار شهید حسین همدانی

مردی اگر بخون خفت از این قبیله غم نیست
ازین قبیل مردان در این  قبیله کم نیست

از گلشن شهادت گویا حسین گل چید
گویا  بجز شهیدان محرم دراین حرم نیست

هر کس ز دست ساقی جام وصال گیرد
خواهان جام غم هست محتاج جام جم نیست

گر جملگی بیفتیم مثل حسین بر خاک
ما راست قامتان را سر پیش ظلم خم نیست

باید سرود با عشق غم نامه ولا را
هر کس که ساخت شعری هم سنگ محتشم نیست

بیش و کم جهان را از عاشقان مپرسید
عاشق اگر کسی شد در فکر بیش وکم نیست

یک عمر دار بر دوش در انتظار مرگیم  
مارا خیال سازش با شحنه ستم نیست

با صد نوا برقص آی مانند مرغ بسمل
بلبل بوقت خواندن در فکر زیر و بم نیست

در کیش ما نباشد شایسته شهادت
آنکس که با خمینی در عشق هم قسم نیست

ما را حیات جاوید با مرگ شد فراهم
این ره ندارد آغاز پایان راه هم نیست

مردی بخاک افتاد مردی دگر قد افراشت
یعنی حسین دوران بی یاور و علم نیست

ما وارثان آدم  آماده ایم هر دم
مردن میان بستر در دودمان دم نیست

پایان گل شهود است پایان گل سجود است
پایان گل وجود است پایان گل عدم نیست


سید عبدالله حسینی

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]