اجتماعی - سیاسی ، دفاع مقدس ، امام و رهبری - - -شور ، سرود سرود جمع خوانی(ما اجازه نمیدهیم)عبدالله باقری

"نصر من الله"
این باور ماست
نه شرقی، نه غربی
قدرت فقط از خداست
در راه حقیم، ما با ولایت
ذلت محال است، تا هست شهادت
شیطان بزرگ همچنان شیطان است
هر کس کرنش کند،خصم قرآن است ۲
هیهات من الذله
******
این استقامت
درس خمینی است
نه سازش، نه تسلیم
ما راهمان حسینی است
در یادمان است، میثاق و پیمان
عهدی که بستیم ما با شهیدان
تاریک است امید بستن بر دشمن ها
روشن است راه احمدی روشن ها ۲
هیهات مناالذله
******
مثل ۹ دی
ما می خروشیم
خدایا، شاهد باش
عزت نمی فروشیم
ما"انقلابی"، چون رهبر هستیم
ما عاشق جنگ، با صهیونیستیم
ایران است، الگوی همه مظلومان
امید، تمام از حق محرومان ۲
هیهات مناالذله
******
ما چیره گشتیم
بر دشمن پست
رمز این، پیروزی
ولایت فقیه است
با او که داده، ما را بصیرت
در خیبریم و، در اوج قدرت
توهین بر دانشمندانی که داریم
به فرمان رهبر نمی گذاریم ۲
هیهات مناالذله

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]