محمد الجواد ولادت بدون نغمه باب الجوادتان شده باب المرادهاعلیرضا خاکساری

شور میان مثنوی و مستزادها 
مضمون ناب دفتر شعر فواد ها
 
در مکتب تو شاعر أمی قبول نیست ؟؟
دل بسته اند بر قلمت بی سواد ها
 
من سالها خراب توام حضرت شراب 
آورده اند عطر تو را ابر و بادها
 
مولود سبزه ی نمکین سپید روی 
شرک خفی ست در نظرم انتقادها
 
باید ز خال هاشمی تو مدد گرفت 
چون روز روشن است برایم عنادها
 
هرشب گدای در به در "خسروی نو" ام 
باب الجوادتان شده باب المرادها
 
محو تو و اسیر سه ابن الرضا شدم
دل داده ام به دست رضایی نژادها
 
از برکت دعای تو من رزق می برم
بَه بَه به سفره ی تو و این ازدیادها
 
بیش از نیاز میدهی و ذوق میکنم
خیلی کم است پیش تو خیلی زیادها
 
از برکت تو نام مرکب گرفته ایم 
قربان مقدم تو محمد جواد ها
مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]