فاطمه الزهرا ولادت شور شمیم بهشت پیچیده توی خونه ی پیمبرمحمد جواد حیدری

شمیم بهشت پیچیده    توی خونه ی پیمبر
میزنه ستاره چشمک
تو دل امیر خیبر
جشن سروره دلداره     از آسمون گل می باره
جامو پیاله اماده
بازم خدا گل می کاره 2
امشب ذات یزدان جلوه گر شده
یا که کل هستی زیرو بر شده
یا خدیجه ی کبری مادر شده
مادر شده 2
یازهرا یازهرا بی بی فاطمه 3
یافا طمه      یا فاطمه
*****
رسیده به گوش حیدر     خبر تولد نور
عالمه پر از ستاره
چش دشمناش بشه کور
تا صورتش رو میبینه    خنده رو لبهاش میشینه
با یه نگاهش گل هارو
از چشم حیدر می چینه 2
خدیجه به آسمون پر میزنه
حیدر در خونه رو در میزنه
جبریل به فاطمه سر میزنه
پرمیزنه    پرمیزنه
یازهرا یازهرا بی بی فاطمه 3
یافا طمه      یا فاطمه
*****
پای مقدم گل یاس   اومده سوره ی کوثر
شده مات روی ماهش
دو تا چشمای پیمبر
امشب دل حیدر شاده    جنت ز عشقش اباده
امشب بگیر از دستای
ساقی کوثر هی باده 2
شب ولادت بی بی فاطمه
از حسینش میگیریم عیدی همه
میریم تا کربوبلا وعلقمه
بافاطمه   بافاطمه
یازهرا یازهرا بی بی فاطمه 3
یافا طمه      یا فاطمه
مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]