ام البنین - - -نوحه روضه خوان بقیعرضا تاجیک

سلام ما به مادر ماه عرب 2
سلام ما به مادر عشق و ادب
وای وای
تمام بچه های تو فدا شدند
فدای پادشاه کربلا شدند 2
روضه خوان بقیع 3 بانو!

سلام ما به آن فضیلت رفیع 2
سلام ما به اشک های در بقیع
وای وای
تو از مصائب حرم لبالبی
تو روضه خوان قتلگاه زینبی
روضه خوان بقیع 3 بانو!

تو دیده ای قافله ی شکسته پر 2
شنیده ای روضه ی دیده ی قمر
وای وای
با سینه ای گرفته و پر از عذاب
حلالیت گرفته ای تو از رباب 2
روضه خوان بقیع 3 بانو!

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]