علی المرتضی زیارت ، عید غدیر ، ولادت شور ، سرود علی علی تویی صراط مستقیم مارضا تاجیک

علی علی تویی صراط مستقیم ما
علی علی تو کریمی و ابالکریم ما
علی علی پدر احسان القدیم ما
حیدر پدر این شیعه هاس
شه مکتبها ترانه ی رو لبها      به عشقش بسته قبولی مذهبها
به روی پاشن بدون سر مرحبها
وقتی حرف دین خدا بشه    مرد میدون هم مرتضی بشه
بعد از پیکارش توی هر محل        قبرستونی باید بنا بشه 
حیدر حیدر حیدر علی علی
*****
 علی علی ای علی بن ابيطالب ما
علی علی اونکه قبل خلقته صاحب ما
علی علی خدا ریخت گلش رو تو قالب ما
حیدر ثمر پیغمبراس
دل و دلداره امیر و پرچمداره      یه روز از عشقش سرم به روی داره
همه میگن که اینم یه میثم تماره
حیدر آغاز عاشقانه هاس       فوق ایدیهم دست این آقاس
تو جنگ صفین ثابت شده که     قرآن بی حیدر رو نیزه هاس
حیدر حیدر حیدر علی علی
*****
 علی علی صاحب بیت خدا روی زمین 
علی علی اونی که شده امیرالمومنین 
علی علی توی عرش با خدا میشه همنشين
حیدر اونی که شیر خداست
تموم عشق قنبر و سلمان ميشه     اونیکه رکوعشم آیه ی قرآن میشه
توی اصحاب اولین نفر مسلمان ميشه
اسمش سرمشق اقبال منه    باعث مستی و حال منه
اونکه مهرش حصن حصینه و   عشقش میزان اعمال منه
حیدر حیدر حیدر علی علی
نظرات شما
[کد امنیتی جدید]